Spring til hovedindhold Spring til sidefod

SCI

Projektet, kaldet SCI (Skandinaviske Cirkulære Industriparker), er et Interreg-projekt, der løber fra 1. december 2023 til 30. november 2026. Det sigter mod at styrke cirkulære forretningsmodeller på tværs af landegrænser og fremme udviklingen af industrielle symbioser og industripakker. Fokusområderne er Hirtshals Havn i Hjørring kommune, Danmark, og Sotenæs Kommune, Sverige.

Projektet drejer sig om etablering af industrielle symbioser, især i havne og kystnære områder, med fokus på energi- og ressourceanvendelse samt bioøkonomisk optimering af materialer og restprodukter. Det indebærer identifikation og udnyttelse af materialestrømme, herunder vand, overskudsvarme, biomasse og affaldsprodukter, samt opbygning af kompetencer og netværkssamarbejde mellem virksomheder og kommuner.

Hirtshals Havn har en central rolle i projektet ved at analysere ressource- og materialeflow, identificere hotspots for uudnyttede ressourcer og udvikle handlingsplaner for en cirkulær industripark. Projektet sigter også mod at give havnen værktøjer til at identificere fremtidige udviklingspotentialer og øge knowhow inden for grønne industripakker.

 

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn

Tilmeld dig nyhedsbreve og meddelelser om pressemeddelelser fra Hirtshals Havn.

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn