Spring til hovedindhold Spring til sidefod

Affaldshåndtering

Affald

Hirtshals Havn modtager drifts- og olieaffald fra skibe, der anløber havnen. Skibe har pligt til at anmelde affald til havnevagten 24 timer før anløb i henhold til havnens affaldshåndteringsplan. Håndtering af affald og regler for affaldshåndtering er beskrevet i Hirtshals Havns affaldshåndteringsplan, ligesom priser findes i Hirtshals Havns priskatalog. Havnevagten kan kontaktes på VHF kanal 16 og 12 eller på telefon +45 98 94 14 22 for besvarelse af eventuelle spørgsmål.

På kajerne er der placeret affaldsstationer, hvor kabysaffald, olieaffald og brandbart affald kan afleveres i særskilte containere. Hirtshals Havn sørger for, at affaldscontainerne bliver tømt, lige som havnen indsamler det affald der måtte ligge andre steder på havnen.

Virksomheder der udfører reparationer på skibe samt vedligehold af trawl og øvrige fiskeredskaber er selv pligtige til at bortskaffe affald, der måtte fremkomme i forbindelse med udførelsen af arbejdet.

Hirtshals Havn er gerne behjælpelig med bortskaffelse af lastaffald, trawl og fiskeredskaber samt affald fra reparationer. For denne service opkræves et gebyr svarende til den udgift havnen har til afhentningen og bortskaffelsen af affaldet.

Slopolie

Hirtshals Havn afhenter olierester og slopolie ved de skibe, der anmoder herom. Havnen har lukkede kar og tankvogne specielt konstruerede til afhentning af slopolie og olierester. På anmodning fra skibet udfylder havnevagten naturligvis skibets oliejournal.

Affaldshåndteringsplan

Hirtshals Havn har sin egen renholdelses- og affaldshåndteringsordning, som skal sikrer, at havnen fremstår ryddelig og giver sikre arbejdsforhold.

Find havnens affaldshåndteringsplan her.

 

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn

Tilmeld dig nyhedsbreve og meddelelser om pressemeddelelser fra Hirtshals Havn.

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn