Spring til hovedindhold Spring til sidefod

Sponsorat

Hirtshals Havn uddeler årligt til arrangementet "Havnedag for alle" sponsorater til gennemførelse af projekter, der giver mulighed for at gøre en forskel.

Hvem kan komme i betragtning?
Sponsorater uddeles til eksisterende klubber, foreninger eller arrangementer, der har et offentligt og alment formål.

Klubbens, foreningens eller arrangementets aktivitet skal udgå fra Hirtshals eller oplandet omkring Hirtshals.

Kriterier for uddeling af sponsorat
Projekter, der kan gives sponsorat til, skal være indebære følgende:

  • Projektet skal være tidsbegrænset.
  • Projektet skal være af en karakter, der gør, at projektet ikke ville blive gennemført uden sponsoratet.
  • Projektet skal gøre en forskel for de personer, som projektet gennemføres for.

Projektansøgning og gennemførelse
Projektansøgning og gennemførelse skal indbefatte følgende punkter:

  • Beskrivelse af projekt
  • Beløb.
  • Projektets kontaktperson.

Hirtshals Havn uddeler ikke sponsorater til
Understøttelse af driften i foreninger, klubber og andre institutioner. Ligeledes skal projektet gennemføres selvstændigt uden havnens medvirken.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal sendes til Hirtshals Havn, Norgeskajen 11, 9850 Hirtshals eller på mail info@portofhirtshals.dk. Ansøgningsfrist er den 15. november.

Hirtshals Havns sponsorat uddeles på det årlige arrangement "Havnedag for alle", der afholdes i december hvert år. 

 

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn

Tilmeld dig nyhedsbreve og meddelelser om pressemeddelelser fra Hirtshals Havn.

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn