Spring til hovedindhold Spring til sidefod

Besejlingsoplysninger

Vejrforhold
For aktuelle oplysninger om vind-, bølge- og vandstandsforhold kontakt havnevagten på VHF kanal 12 og 16 eller se vejret her.

Havnen
Hirtshals Havn består af følgende bassiner:

 • Forhavnsbassin – inkl. Færgeleje  3 og Færgeleje 4
 • Østbassin 1 – inkl. Færgeleje 2
 • Østbassin 2 – inkl. ro/ro-ramper
 • Mellembassin 1 – inkl. Færgeleje 1
 • Mellembassin 2 – ved Fisketerminal Hirtshals
 • Mellembassin 3
 • Vesthavnsbassin

Indsejlingen
Indsejlingen til Hirtshals Havn er afmærket på følgende måde:

 • 0,5 sm NNØ for dækmolens hoved er udlagt en rød lysbøje og en gul bølgemåler. NØ herfor er udlagt en gul lysbøje som markeringsbøje for bølgemåleren.
 • 0,2 sm NNV for dækmolens hoved og cirka 0,3 sm NV for dækmolens hoved er udlagt to grønne lysbøjer.

Fyrlinje
Fyrlinjen i indsejlingen til Hirtshals Havn ligger i retning 166°. Ledefyrene er forsynet med rødmalede trekantopbetegnelser, der om natten fremstår som lysende trekanter. Derudover henvises til officielle lodshåndbøger.

Vandstand
Forskellen mellem middelspringtids lavvande og højvande er normalt 0,3 meter.

Vestlige storme kan give op til 1,5 meter højvande og østlige storme kan give op ned til 1,0 meter lavvande.

Højvandskonstant til London Bridge: +2 timer 11 minutter.

Strøm
Strømmen på tværs af indsejlingen til havnen er vindbestemt. Strømmen løber hyppigst og stærkest fra vest mod øst og kan i særlige situationer blive over 3 knob:

 • Vinde fra retninger mellem 020° og 180° giver vestgående strøm
 • Vinde fra retninger mellem 200° og 360° giver østgående strøm

Ændrede bundforhold kan give anledning til uforudsigelige og vanskelige strøm- og bølgeforhold.

Besejling
Havnen er isfri og kan besejles dag og nat døgnet rundt.

Skibe bør inden anløb kontakte havnevagten ved Hirtshals Havn på VHF kanal 16/12 for oplysning om vind-, vejr- og bølgeforhold, samt trafiksituationen. Storme kan forårsage aflejring af sand i indsejlingen. Derfor er indsejlingen uddybet til overdybde, og tilsandingen vil derfor medføre besejlingsproblemer i ekstreme situationer. I tilfælde af besejlingsproblemer vil havnevagten automatisk oplyse om dette i forbindelse med anløb af havnen.

Skibsstørrelser
Størrelsen på de største skibe, der kan besejle havnen, er afhængig af skibstypen. Således vil færger, der er større end eksempelvis containerskibe, kunne besejle havnen.

Til dagligt besejler færger med en længde på omkring 200 meter og en dybgang på ca. 7,0 meter havnen.

De aktuelle vejr- og dybdeforhold kan have en indflydelse på størrelsen af de skibe der aktuelt kan besejle havnen.

Hirtshals Havn være behjælpelig med at få gennemført besejlingssimuleringer.

 

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn

Tilmeld dig nyhedsbreve og meddelelser om pressemeddelelser fra Hirtshals Havn.

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn