Spring til hovedindhold Spring til sidefod

Nordhavnen

Nye faciliteter skal ruste Hirtshals Havn til fremtiden

For at understøtte Hirtshals Havns fortsatte udvikling og imødekomme kundernes fremtidige efterspørgsel, bliver der nu sat gang i arbejdet omkring en større havneudvidelse. Den såkaldte "Nordhavn" vil derfor både forbedre indsejlingsforholdene markant og optimere havnens faciliteter.

De senere års udvikling inden for godstransporten forventes at accelerere yderligere i de kommende år som følge af de miljø- og trængselsmæssige fordele, som transport via sø bidrager med. For at imødekomme denne udvikling vil faciliteterne på Hirtshals Havn blive udvidet med en ny indsejling og et ydre forhavnsbassin, som skal forbedre besejlingsforholdene markant. Dette vil gøre det muligt at anløbe Hirtshals Havn med større skibe og i hårdere vejr end i dag. Desuden vil det blive nemmere for skibe at manøvrere i havnen, samtidig med at deres laste- og lossemuligheder vil blive forbedret med yderligere kajmeter og ro/ro-lejer. Endeligt indebærer udvidelsen etableringen af opmarch- og erhvervsarealer.

- De forbedrede faciliteter på havnen skal skabe grundlag for, at transportsektoren kan lave transportløsninger, der er klimamæssigt mere fornuftige og økonomisk stærkere end de løsninger, vi ser i dag. Dette giver rederierne, og dermed også transportsektoren, helt nye muligheder, når der i fremtiden skal planlægges logistik- og distributionsløsninger i det nordlige Europa, siger bestyrelsesformand ved Hirtshals Havn Anker Laden-Andersen.

Hirtshals Havn er en del af EU's prioriterede transportnetværk TEN-T, og udviklingen af Hirtshals Havn vil sikre en bedre udnyttelse af den samlede kapacitet på det nordeuropæiske sø-, vej- og banenet. Etableringen af forbedrede og kombinerede transportløsninger er et af de helt konkrete mål, som Hirtshals Havn arbejder hen imod for at bidrage til at opgradere transportindustrien og gøre godstransporten mere bæredygtig.

Foreløbigt udkast til den kommende havneudvidelse, når den står færdig. Placering og antal af vindmøller er endnu ikke fastlagt.
 

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn

Tilmeld dig nyhedsbreve og meddelelser om pressemeddelelser fra Hirtshals Havn.

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn