Spring til hovedindhold Spring til sidefod

Whistleblowerordning

Hvad kan indberettes?
Du kan bruge ordningen, hvis du vil gøre opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold, der vedrører Hirtshals Havn. Ordningen er henvendt til medarbejdere hos Hirtshals Havn.

Du kan indberette:

  • Økonomisk kriminalitet som underslæb, bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk
  • Afgivelse af urigtige eller vildledende oplysninger til offentlige myndigheder
  • Brud på arbejdssikkerheden
  • Miljøforurening
  • Fysisk vold og seksuelle krænkelser
  • Korruption
  • Nepotisme
  • Tilfælde hvor medarbejdere væsentligt udnytter systemadgange til at skaffe sig oplysninger om kollegaer eller andre, uden der er et arbejdsmæssigt behov
  • Uregelmæssigheder vedrørende regnskabsføring og revision

Ovenstående liste er kun eksempler. Indberetningerne skal være baseret på enten viden eller en begrundet mistanke. Hvis du er i tvivl, om din observation skal indberettes eller ej, så opfordres du til at gøre det. Alle henvendelser besvares og behandles, da din henvendelse er værdsat.

Du vælger selv, om du ønsker at være anonym.

Du kan læse mere om, hvordan whistleblowerordningen fungerer i Hirtshals Havns whistleblowerpolitik.

Indberetning af anmeldelse

Ønsker du at indgive en indberetning kan det ske via vores whistleblowerordning.

 

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn

Tilmeld dig nyhedsbreve og meddelelser om pressemeddelelser fra Hirtshals Havn.

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn