Spring til hovedindhold Spring til sidefod

Cirkulære udviklingsprojekter

For at fremme den grønne omstilling og vækstmulighederne for både eksisterende og nye virksomheder, har Hirtshals Havn i samarbejde med Hjørring Kommune, Hirtshals Havnefond og Nord Energi etableret udviklingsselskabet Greenport North.

Greenport North-initiativet skal skabe et kommercielt vækstcenter for maritime og havnerelaterede virksomheder på Hirtshals Havn. Målet er at tiltrække nye grønne virksomheder og investeringer til havnen og optimere rammebetingelserne for de eksisterende virksomheder. Dette skal ske gennem facilitering af kommercielle samarbejder omkring symbioser og grøn erhvervsudvikling.

Greenport Norths arbejde baserer sig på følgende 5 værditilbud:

  1. At facilitere grøn el, grøn varme, grøn køling, grøn brint og grøn ilt som standardfaciliteter for eksisterende og nye virksomheder på Hirtshals Havn. Samtidig skal prisen for energi være attraktiv og konkurrencedygtig med prisen uden for havnens matrikel.

  2. At skabe en særlig attraktiv GreenZone for produktion af fremtidens grønne brændstoffer - brint, ammoniak og metanol samt andre grønne produkter.

  3. At indsamle viden om og skabe overblik over ressourcerne og udvikle grønne værdiskabende forretningspotentialer for virksomhederne på havnen gennem samtænkning og fokusering på energisymbioser. Restprodukter og værdistrømme – herunder varme, el, køling og ilt – skal lagres, omsættes til vækstinitiativer på havnens matrikel eller anvendes i havnens kollektive forsyningsnet.

  4. At skabe en innovationsplatform for grøn havneudvikling og værdikædesamarbejder til indsamling og udvikling af viden, som leder til nye initiativer og kommercielle projekter. I en åben innovationstilgang med videndeling i centrum vil Greenport North indgå partnerskaber med virksomheder, havne, vidensinstitutioner, innovationsmiljøer og myndigheder med henblik på at udvikle nye forretningsmodeller og løsninger på globale udfordringer.

  5. At markedsføre initiativerne på www.greenportnorth.dk. Her vil virksomheder - gennem partnerskab med Greenport North - få en platform, som skal bidrage til at skabe opmærksomhed, udvide netværket og åbne forretningsmuligheder for partnerne.
 

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn

Tilmeld dig nyhedsbreve og meddelelser om pressemeddelelser fra Hirtshals Havn.

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn