Spring til hovedindhold Spring til sidefod

Multimodalt logistikcenter

Vores geografiske placering og den veludbygget infrastruktur på landsiden gør det muligt at sammenkoble de enkelte transportformer og derved skabe effektive transportløsninger.

Færge- og cargoruter

Rutenettet fra Hirtshals Havn danner grundlag for direkte transport til en række destinationer i Norge, hvormed der er mulighed for at udnytte den direkte søtransport og minimere omfanget af vejtransport af gods og varer i Norge. Det samlede rutenet på Hirtshals Havn tilbyder effektiv og højfrekvent søtransport mellem Nordjylland, Norge, Færøerne og Island.

Godstyper

Udover ro/ro-trafikken kan Hirtshals Havn også håndtere stykgods, bulk, containere og projektlaster.

Losning og lastning skal ske via selvlossende skibe eller materiel og mobilkraner, der kan rekvireres ved stevedorevirksomhed på havnen.

Omkonsolidering af gods

Det er muligt at at omkonsolidere gods i Hirtshals Havn, hvilket åbner op for effektivisering af godstransporterne.

Tæt på Østbassin 2 ligger et logistikcenter, med muligheder for omkonsolidering og oppakning af gods i forbindelse med eksempelvis distribution i Norge. Logistikcenteret er åbent for samarbejde med transportører og transportkøbere. Kontakt Hirtshals Havn for mere information.

 

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn

Tilmeld dig nyhedsbreve og meddelelser om pressemeddelelser fra Hirtshals Havn.

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn