Spring til hovedindhold Spring til sidefod

Havnesikring - ISPS

Hirtshals Havn lever op til den Internationale Maritime Organisations (IMOs) krav om sikring af havnefaciliteter, jf. SOLAS kap. XI-2, ISPS-kodens del A og B.

ISPS står for "International Ship and Port Facility Security".

Hirtshals Havn har tre faste havnefaciliteter og syv on/off havnefaciliteter, der kan etableres efter behov – alle faciliteter betegnes som ISPS.

For at have legitim adgang til ISPS-områderne er det påkrævet, at personer har et lovligt ærinde. Personer, der opholder sig i faciliteterne, skal kunne identificere sig enten i henhold til skibenes bemandingslister, virksomhedens fremsendte medarbejderlister eller med et godkendt adgangskort. Adgangskort kan rekvireres hos havnevagten.

Da både Hirtshals Havn og lovgivningen omkring ISPS er i en fortsat udvikling, vil der løbende kunne ske ændringer af ISPS-områderne på havnen. Dette betyder, at man på havnen vil observere, at der bliver foretaget fysiske ændringer af nogle havneområder, samt at man vil opleve, at der kan forekomme kontrol ved adgang til dele af havnen.

Kravene omkring ISPS er de seneste år blevet skærpet både internationalt og nationalt. Dette betyder, at havnen løbende foretager fysiske justeringer, såsom opsætning af hegn og overvågning. Der vil tilsvarende forekomme skærpelser i administrationen af de sikrede faciliteter og dermed adgangen til faciliteterne.

Find Hirtshals Havns ISPS-folder her.

 

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn

Tilmeld dig nyhedsbreve og meddelelser om pressemeddelelser fra Hirtshals Havn.

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn