Spring til hovedindhold Spring til sidefod

Nyt banebrydende klimasamarbejde:

Hirtshals Havn bliver knudepunkt for lagring og udskibning af CO2 fra nordjyske biogasanlæg

Greenport North Steen Hintze, CEO, Greenport North:
- Der er et enormt potentiale, både klima- og erhvervsmæssigt, for hele Nordjylland i den aftale, som netop er underskrevet. Lagring af CO2 er en væsentlig del af løsningen på klimaudfordringerne og der vil kunne skabes nye virksomheder og jobs, ikke kun i Hirtshals Havn, men i hele Nordjylland.

Peter Kristensen, strategi- og udviklingsdirektør i Evida.
- Omkostningseffektiv transport af CO2 kan understøtte udviklingen af en CO2-hub i stor skala i Nordjylland, som både bidrager til at opfylde klimamål og støtter erhvervsudviklingen i området. Evida ser udvikling og etablering af rørført CO2-infrastruktur som håndtaget, som kan åbne døren for netop dette. Vi ser derfor også meget frem til samarbejdet i dette ambitiøse projekt, som vil skabe værdifuld viden og erfaring for alle parter, og som vil sætte skub i udvikling af en nordjysk styrkeposition.

Klaus Langemann, Senior Vice President Carbon Management and Hydrogen i Wintershall Dea.
- I lighed med Project Greensand passer Greenport Scandinavia i vores strategi om at indgå i væsentlige internationale partnerskaber omkring CCS-projekter. I Greenport Scandinavia kan vi bidrage med vores erfaring med hele værdikæden med henblik på at skabe en forretningsmodel for CCS sammen med vores stærke, danske partnere og således understøtte Europas klimamål.

Jacob Kjærgaard, Regional Director Energy, Ports & Projects Europe, Blue Water Shipping:
- Det er et fantastisk projekt, som vi fra Blue Water side glæder os over at være en del af. Vi er eksperter i eksekvering af transport og logistik, og vi synes det er superspændende at kunne medvirke til at udvikle en ny industri. Som global aktør med lokale interesser, så ønsker vi at bidrage positivt til den grønne omstilling, og vi deltager derfor i forskellige projekter med fokus i den grønne omstilling og vores energitransition.

Faktaboks om CO2-lagring

De forskellige trin i CO2-lagring er:

  • CO2 fanges: CO2 kan fanges på mange måder. Det er mest effektivt at fange det der, hvor der er en stor og stabil forsyning af CO2. Eksempelvis ved udledere som biogasanlæg, industri, energiproduktion eller forbrændingsanlæg.

  • CO2 gøres flydende: Den indfangede CO2 gøres til en flydende væske. Det kan ske ved både opvarmning, komprimering og nedkøling.

  • CO2 transporteres: Den flydende CO2 transporteres med skib fra Hirtshals til lagringsområderne i Nordsøen.

  • CO2 lagres i undergrunden: Flydende CO2 sendes ned i sandstensreservoiret ca. 1800 meter nede i undergrunden via CO2 brønde.

  • CO2-lageret monitoreres: Felterne til CO2-lagring i undergrunden er gennemscreenet over en lang årrække, og der udvikles nye og banebrydende teknologier til monitorering af CO2-lagringen.

Kilde: Ineos Energy

 

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn

Tilmeld dig nyhedsbreve og meddelelser om pressemeddelelser fra Hirtshals Havn.

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn