Spring til hovedindhold Spring til sidefod

Nyt byråd besøgte Hirtshals Havn

Hjørring Byråd besøgte torsdag aften Hirtshals Havn, hvor de fik en grundig orientering om havnens virke og ikke mindst den forestående havneudvidelse. På mødet var der stor opbakning til havnens strategi og planer og snart går havneudvidelsen ind i sin næste fase.

Torsdag aften besøgte det nye Hjørring Byråd en af kommunens største arbejdspladser og erhvervsområder, Hirtshals Havn. Havnen har for nylig offentliggjort et positivt årsregnskab for 2021 med en omsætning på 76 millioner kroner og en vækst i godstransporten på ikke mindre end 7,5 procent.

Det nye byråd fik en rundtur og en orientering om havnens drift, hvorefter havnens direktør, Per Holm Nørgaard, gav en status på planerne om udvidelse af havnen, der blandt andet skal tiltrække nye virksomheder, skabe flere arbejdspladser og sikre, at Hirtshals Havn er med i forreste linje, når det gælder den grønne omstilling.

Per Holm Nørgaard orienterede også om havnens anbefalinger til placering af vindmøller, der indgår som en væsentlig del af havneudvidelsens finansiering og grønne omstilling. Havnen er på baggrund af en række tekniske undersøgelser nået frem til en foreløbig konklusion med anbefaling om opstilling af op til ni vindmøller på to rækker i samspil med de eksisterende fire vindmøller på Hirtshals Havn:

- Vores anbefaling bygger blandt andet på en vurdering af, hvordan vi får mest mulig effekt - og dermed grøn strøm - ud af vindmøllerne samtidig med, at vi lever op til krav om blandt andet støj og afstand til naboer. En placering af vindmøllerne i umiddelbar forlængelse af de eksisterende fire vindmøller på et kommende moleanlæg vil give den mest optimale udnyttelse af vindforhold og mindst mulig gene for by og naboer, forklarer Per Holm Nørgaard og fortsætter:

- Vi forstår, at der har været en politisk og folkelig debat om muligheden for opstilling af vindmøller i Lilleheden Klitplantage, men for Hirtshals Havn har det ikke været aktuelt at kigge på en potentiel placering af vindmøller i klitplantagen. Det skyldes først og fremmest, at Hirtshals Havn ikke disponerer over området. Dernæst at Nordsøen Fri Fagskole nu har fået tilladelse til ibrugtagning af Motel Nordsøen. Dermed er motellet at betragte på lige fod med boliger, og det medfører naturligvis skærpede afstands- og støjkrav. Slutteligt viser vores beregninger, at en placering af vindmøller i klitplantagen ikke giver den optimale udnyttelse af vinden, fortsætter han.

 

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn

Tilmeld dig nyhedsbreve og meddelelser om pressemeddelelser fra Hirtshals Havn.

Modtag nyheder fra Hirtshals Havn